Recent Posts From U fokusu

SPO LIBERO, Donji Hotonj, Vogošća

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da su počeli radovi na izgradnji...

  • Enterijeri
  • Glavni projekti
  • Idejni projekti
  • U saradnji sa...

Villa Viewpoint – Gračanica

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro...

Enterijer Villa Viewpoint

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat enterijera: Projektni biro...

Villa Viewpoint – Gračanica

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro...

Poslovno-proizvodni objekat Hörmann-Festa – Jelah-Općina Tešanj

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro...

SPO C – Tuzla

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro...

SPO O3 – Tuzla

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro...