Sacom d.o.o. Objekat 1 – Ilijaš
sep29

Sacom d.o.o. Objekat 1 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji: Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 1 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje. Parcela na kojoj je predviđena izgradnja objekta je svojim užim dijelom okrenuta prema pristupnoj saobraćajnici sa koje se pristupa na...

Read More
Villa Viewpoint – Gračanica
sep28

Villa Viewpoint – Gračanica

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o....

Read More
Enterijer Villa Viewpoint
sep27

Enterijer Villa Viewpoint

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat enterijera: Projektni biro Arhitekt d.o.o.  ...

Read More
Pravni fakultet – Bihać
sep26

Pravni fakultet – Bihać

Autorski tim: Sead Hadžibeganović, dia Edvin Barčić, dia Urbanistička postavka Kolski pristup objektu se odvija preko glavne saobraćajnice kojom se pristupa do parking prostora uz objekat i preko silazne kosine u suterensku etažu gdje je smješteno parkiranje vozila za zaposleno osoblje Pravnog fakulteta. Objekat je zamišljen kao jedinstvo dva jasna volumenska entiteta koja su međusobno povezana. Primarna ideja vodilja je formirati...

Read More
Poslovno-proizvodni objekat Hörmann-Festa – Jelah-Općina Tešanj
sep23

Poslovno-proizvodni objekat Hörmann-Festa – Jelah-Općina Tešanj

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o.  ...

Read More