Hotel Hodžić – Sarajevo
nov30
Read More
Enterijer Arapović – Sarajevo
nov29
Read More
Vanjsko uređenje “Bolnička 34” – Sarajevo
nov27
Read More
Trgovački centar – Tuzla
jan22
Read More
Sacom d.o.o. Objekat 1 – Ilijaš
sep29

Sacom d.o.o. Objekat 1 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji: Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 1 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje. Parcela na kojoj je predviđena izgradnja objekta je svojim užim dijelom okrenuta prema pristupnoj saobraćajnici sa koje se pristupa na...

Read More
Villa Viewpoint – Gračanica
sep28

Villa Viewpoint – Gračanica

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o....

Read More
Sacom d.o.o. Objekat 3 – Ilijaš
sep21

Sacom d.o.o. Objekat 3 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji: Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 3 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje.  Ova parcela sa prethodne dvije čini cjelinu od tri vezane parcele. Predmetni objekat je planiran da se postavi na zadnjoj, odnosno trećoj...

Read More
Sportska dvorana – Jablanica
sep13
Read More
Sacom d.o.o. Objekat 2 – Ilijaš
sep13

Sacom d.o.o. Objekat 2 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji: Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 2 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje. Predmetni objekat je planiran da se postavi na srednoj, odnosno drugoj parceli, gledajući od postojeće saobraćajnice. Funkcionalno i...

Read More
SPO O3 – Tuzla
sep09

SPO O3 – Tuzla

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o.    ...

Read More
VIDEO – SPO Libero Vogošća
aug20
Read More