Villa Viewpoint – Gračanica
sep28

Villa Viewpoint – Gračanica

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o....

Read More
Poslovno-proizvodni objekat Hörmann-Festa – Jelah-Općina Tešanj
sep23

Poslovno-proizvodni objekat Hörmann-Festa – Jelah-Općina Tešanj

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o.  ...

Read More
SPO C – Tuzla
sep21

SPO C – Tuzla

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o. Lokacija se nalazi u Ulici Maka Dizdara, naselje Stupine, Općina Tuzla. Objekat je postavljan tako da je frontalno na glavnu ulicu okrenuta lamela C1 i lamela C2 dok je lamela C3 okrenuta okomito na glavnu saobraćajnicu koja prolazi kroz naselje Stupine. Lamela C4 nalazi se iza lamele C1, C2 i C3 i taj objekat je u komunikacii sa sve tri pomenute...

Read More
SPO O3 – Tuzla
sep09

SPO O3 – Tuzla

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o.    ...

Read More