Hotel Hodžić – Sarajevo
nov30
Read More
Stambeni objekat “Orange” Otes – Sarajevo
nov30
Read More
Enterijer Arapović – Sarajevo
nov29
Read More
Vanjsko uređenje “eKapija” – Sarajevo
nov28
Read More
Vanjsko uređenje “Bolnička 34” – Sarajevo
nov27
Read More
SPO LIBERO, Donji Hotonj, Vogošća
jan23

SPO LIBERO, Donji Hotonj, Vogošća

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da su počeli radovi na izgradnji stambeno poslovnog objekta “Libero” – Hotonj. Ovaj projekat predstavlja nesvakidašnju sintezu modernog načina življenja sa izrazito mirnom sredinom u kojoj preovladavaju stambeni porodični objekti. Zaseban kutak za najmlađe zajedno sa neposrednom blizinom supermarketa, osnovne škole, pošte, autobuske stanice, te sportsko-rekreativnog centra kao i ostalih...

Read More
Trgovački centar – Tuzla
jan22
Read More
Sacom d.o.o. Objekat 1 – Ilijaš
sep29

Sacom d.o.o. Objekat 1 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji: Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 1 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje. Parcela na kojoj je predviđena izgradnja objekta je svojim užim dijelom okrenuta prema pristupnoj saobraćajnici sa koje se pristupa na...

Read More
Villa Viewpoint – Gračanica
sep28

Villa Viewpoint – Gračanica

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o....

Read More
Enterijer Villa Viewpoint
sep27

Enterijer Villa Viewpoint

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat enterijera: Projektni biro Arhitekt d.o.o.  ...

Read More
Pravni fakultet – Bihać
sep26

Pravni fakultet – Bihać

Autorski tim: Sead Hadžibeganović, dia Edvin Barčić, dia Urbanistička postavka Kolski pristup objektu se odvija preko glavne saobraćajnice kojom se pristupa do parking prostora uz objekat i preko silazne kosine u suterensku etažu gdje je smješteno parkiranje vozila za zaposleno osoblje Pravnog fakulteta. Objekat je zamišljen kao jedinstvo dva jasna volumenska entiteta koja su međusobno povezana. Primarna ideja vodilja je formirati...

Read More
Poslovno-proizvodni objekat Hörmann-Festa – Jelah-Općina Tešanj
sep23

Poslovno-proizvodni objekat Hörmann-Festa – Jelah-Općina Tešanj

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o.  ...

Read More
Spomen obilježje 2. maj 1992. godine – Sarajevo
sep21

Spomen obilježje 2. maj 1992. godine – Sarajevo

Autorski tim: Sead Hadžibeganović, dia Edvin Barčić, dia Pretvaranje neuglednog i malog parka u kojem se nalazi spomen bista narodnom heroju iz NOB Vladimiru Periću-Valteru u atraktivan, reprezentativni urbani prostor koji će u potpunosti odavati počast historijski važnom datumu Drugog maja 1992. godine, danu Bitke za Sarajevo. Valorizacijom malog parka dolazi se do zaključka da sadašnji prostor svojim karakterom ne može preuzeti...

Read More
Trg Branilaca – Goražde
sep21

Trg Branilaca – Goražde

Autorski tim: Sead Hadžibeganović, dia Edvin Barčić, dia Postojeće urbanističko rješenje predmetnog lokaliteta sastoji se od dvije prostorne cjeline podijeljene gradskom saobraćajnicom. Ni jedna od pomenutih prostornih cjelina ne posjeduje elemente urbanih karakteristika, niti nudi sadržaje gradskog centra. Jedna zona predstavlja uređen plato ispred stambeno-poslovnog i objekta javne namjene, a drugi služi dijelom kao gradski parking....

Read More
Sacom d.o.o. Objekat 3 – Ilijaš
sep21

Sacom d.o.o. Objekat 3 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji: Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 3 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje.  Ova parcela sa prethodne dvije čini cjelinu od tri vezane parcele. Predmetni objekat je planiran da se postavi na zadnjoj, odnosno trećoj...

Read More
Sportska dvorana – Jablanica
sep13
Read More
Sacom d.o.o. Objekat 2 – Ilijaš
sep13

Sacom d.o.o. Objekat 2 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji: Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 2 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje. Predmetni objekat je planiran da se postavi na srednoj, odnosno drugoj parceli, gledajući od postojeće saobraćajnice. Funkcionalno i...

Read More
Hostel Žuglići – Jablanica
sep11
Read More
SPO O3 – Tuzla
sep09

SPO O3 – Tuzla

Nosilac projekta: TEHNO biro d.o.o. Projekat arhitekture: Projektni biro Arhitekt d.o.o.    ...

Read More
Fontana-spomen obilježje – Goražde
sep09

Fontana-spomen obilježje – Goražde

1. NAGRADA NA KONKURSU ZA IZRADU IDEJNO-OBLIKOVNOG RJEŠENJA Fontana-spomen obilježje komandantu Zaimu Imamović Autorski tim: Sead Hadžibeganović, dia Edvin Barčić, dia “Nama ne treba mir, nama treba mir i sloboda” Zaim Imamović Ideja za izgradnju spomen-obilježja pronađena je u veličini životnog puta komandanta Zaima Imamovića. URBANISTIČKA POSTAVKA Lokacija spomen-obilježja nalazi se u strogom centru grada, na desnoj...

Read More