Sacom d.o.o. Objekat 3 – Ilijaš

Pozicija objekta na lokaciji:

Poslovno – proizvodni objekat radnog naziva „Objekat 3 – Sacom“ smješten je na predmetnu parcelu u industrijskoj zoni u Općini Ilijaš, Kanton Sarajevo. Trenutno stanje na lokaciji je u potpunosti čisto, bez ikakvih postojećih objekata ili tragova prijašnje gradnje.  Ova parcela sa prethodne dvije čini cjelinu od tri vezane parcele. Predmetni objekat je planiran da se postavi na zadnjoj, odnosno trećoj parceli, gledajući od postojeće saobraćajnice.

cam08

Funkcionalno i dispoziciono rješenje objekta:

Tlocrtna dimenzija objekta iznosi 36,70m x 19.10m. Ispred glavnog ulaza u objekat, koji je okrenut ka budućoj pristupnoj saobraćajnici, formiran je parking za osobna vozila uz sami gabarit parcele. Objekat ima formirana troja sekciona garažna vrata sa tri strane objekta za komunikaciju radnika sa visoko gabaritnim mašinama.

Glavni ulaz u objekat nalazi se na podužnoj, jugoistočnoj fasadi objekta koja je orijentisana prema budućoj pristupnoj saobraćajnici. Objekat posjeduje još jedan pješački ulaz sa druge strane objekta koji je defakto protupožarni nužni izlaz iz objekta.

Sa tri strane objekta formirana su troja sekciona garažna vrata koju su namijenjena za radnike koji manipulišu visoko gabaritnim materijalima i proizvodima. Kroz ova vrata se komunicira sa svim vrstama industrijskih vozila.

Prizemlje objekata je tipičan primjer industrijske hale koja ima kompletan otvoren prostor partera u kojem će u budućnosti biti smještena odgovarajuća oprema za proizvodnju. Objekat samo u jednom svom dijelu ima galerijski prostor, dok ostatak površine objekta je potpuno otvoren prostor sa svijetlom visinom do ZT armirano betonskih nosača krova u iznosu od 8.10m. Prizemlje objekta će po odgovarajućoj tehnologiji proizvodnje da bude namješteno specijaliziranom opremom.

Galerijska etaža obuhvata servisne prostorije za industrijski objekat na kojoj je rezervisan prostor za jednu kancelariju za poslovođu objekta koji jasno preko otvora može da nadgleda i prati proizvodnju unutar objekta. Pored kancelarije poslovođe nalazi se prostor za koji može da služi kao ostava, magacin ili da posluži i kao prostor za odmor radnika. Pored ove dvije kancelarije, tu se nalazi i garderoba za radnike iz objekta, kupatilo sa tuševima i toaletom za radnike.

Jedina mogućnost razbijanja jednostavnog oblika objekta i vanjskog izgleda postignuta je kombinacijom dva strukturalno različita materijala, opečnog zida u kombinaciji sa termo panelima na svim fasadama i alternacijom dvije boje, kojima se postigla dinamika i razigranost fasada.

cam07

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Author: office

Share This Post On