Trg Branilaca – Goražde

Autorski tim:
Sead Hadžibeganović, dia
Edvin Barčić, dia

Postojeće urbanističko rješenje predmetnog lokaliteta sastoji se od dvije prostorne cjeline podijeljene gradskom saobraćajnicom. Ni jedna od pomenutih prostornih cjelina ne posjeduje elemente urbanih karakteristika, niti nudi sadržaje gradskog centra. Jedna zona predstavlja uređen plato ispred stambeno-poslovnog i objekta javne namjene, a drugi služi dijelom kao gradski parking.

Novoprojektovanim rješenjem izvršen je redizajn prostora u funkcionalnom i oblikovnom smislu. Izvršeno je usklađivanje prostora po načelima reda, ritma, simetrije, proporcije i drugih kompozicijskih zakonitosti. Svaki od primarnih elemenata uključenih u proces projektovanja- a to su- prostor, funkcija, konstrukcija i oblik su implementirani u rješenje urbanog trga. Izvršeno je povezivanje dvije pomenute prostorne cjeline u jedinstveni prostor, te pretvaranje istih u isključivo u pješačke zone.

08-3-fb

Sa istočnog dijela lokaliteta izvršeno je dislociranje parking prostora, te je materijalizacijom trga naglašena jedinstvenost prostora. Uniformnim popločanjem kontaktnih zona dobile su se vizuelne predstave o cjelovitosti prostora bez obzira što kroz isti prolazi frekventna gradska saobraćajnica.
Novoprojektovano rješenje formira novi gradski prostor u u urbanom tkivu grada na način da omogućava okupljanje većeg broja ljudi, ali isto tako nudi mogućnost atraktivnog boravka ljudi na otvorenom prostoru. Trg je popločan granitnim pločama različite teksture i dimenzija koje na parteru čine kompoziciono rješenje.

Teatar na otvorenom

Planiranje novih sadržaja u užoj gradskoj zoni

Idejno rješenje predviđa formiranje gradskog „teatra“ na istočnom dijelu lokaliteta koji se kaskadno spušta prema rijeci Drini i novoplaniranoj šetnici uz rijeku. Teatar djelomično prati prirodni pad terena, te na taj način predstavlja logičan nastavak prostora gradskog trga. Teatar okuplja ljude i afirmira druženje uz rijeku. U ljetnim danima moguće je postaviti ljetnu pozornicu koja bi plovila rijekom, a sve bi se posmatralo sa kaskada. Prilikom projektovanja vođeno je računa I o osobama sa onesposobljenjem kako bi imale nesmetani pristup donjim nivelacijama kaskada te je tako predviđena i rampa sa prilagođenim nagibom.

 02-4-fb

Muzej opsade grada Goražda

Naglašavanje kulturno- historijskih karakteristika predmetnog lokaliteta

Prostor ispod teatra planiran je za gradsku galeriju ili muzejski prostor posvećen opsadi Goražda. Takođe, prostor može imati polivalentnu ulogu za sve namjene koje zahtijeva Grad.
Za uspostavljanje ovakvog sadržaja na lokalitetu odlučilo se zbog neposredne blizine mosta „Alije Izetbegovića“ koji predstavlja svojevrsni muzej na otvorenom. U galeriji ispod teatra mogli bi se izložiti eksponati ratnog Goražda, a povremeno bi se mogle organizirati i galerijske izložbe što bi u znatnoj mjeri preduprijedilo kulturnu sliku Goražda.

Most „Alije Izetbegovića“ – inkorporiranje u trg sa spomen obilježjem braniocima Goražda

Formiranje vizuelnog identiteta prostora

Treba napomenuti da se u samom idejnom rješenju predmetnog lokaliteta posebna pažnja posvetila upravo mostu „Alije Izetbegovića“ na način da je most „produžen“ u prostor trga adekvatno upotrijebljenom materijalizacijom. Završetak podne obloge mosta naglašen je vertikalnim reperom. Kao reper smo predložili barjak sa državnom zastavom, međutim na tom mjestu se može postaviti i određeni skulptorski rad ili neki drugi vertikalni akcenat.
Vertikalni reper upotrijebljen je kao protuteža naglašenim horizontalizmom novoprojektovanog rješenja. Isti je zamišljen kao spomen obilježje palim borcima grada Goražda. Na ovaj način formiran je i novi vizuelni identitet grada.

jarbol

Hortikulturno uređenje prostora

Novoprojektovanim rješenjem insistiralo se na dobivanju što veće površine koja omogućava okupljanje i druženje stanovnika. Nisu projektovane otvoreni prostori hortikulturno uređeni obzirom da bi evidentno smanjili površinu trga koji je neophodan u gradskoj jezgri. Obzirom na navedeno, odlučili smo se za tačkasto postavljanje drveća na krajevima lokacije, te na obali uz rijeku Drinu u linijskoj formaciji.
Sadnja drveća na ovako velikoj otvorenoj površini je neophodna kako bi u ljetnim danima pružili odgovarajuću sjenu a tokom cijele godine upotpunila urbani ambijent trga.

Predloženo drveće:

Cinnamomum camphora- kamforovac- otporno je na niske temperature, relativno zagađeni zrak, u jesenjem periodu ima crvenkastu boju, može se lako potkresivati, nema dubok korijen.

02

Dizajn urbanog mobilijara

Osnovni urbani mobilijar čine dizajnirane klupe postavljene na zapadnom dijelu lokacije. Prilikom dizajniranja klupe primijenjeno je, prije svega, načelo jednostavnosti te funkcionalnosti kako sam volumen ne bi opteretio prostor trga. Takođe, posvećena je pažnja dugotrajnosti upotrijebljenog materijala. U skladu sa navedenim dizajnirane su kante za smeće, rasvjetna tijela i sl.

Iluminacija trga

Osvjetljenje trga zasniva se na principu gradacije. U samom trgu postavljena je podna rasvjeta pravougaonog oblika koja slijedi princip postavljanja granitnih ploča, pružajući ravnomjerno, diskretno osvjetljenje cjelokupnog trga. Tačkasto postavljeno drveće na trgu slijedi prigodna rasvjeta koja se nalazi sa donje strane klupa koje okružuju drveće a ujedno predstavljaju i žardinijeru. Takođe, rasvjetna tijela se nalaze i sa unutrašnje strane žardinijere osvjetljavajući drveće sa donje strane.

Samostalno postavljene klupe koje čine dio urbanog mobilijara takođe imaju zasebnu rasvjetu. Rasvjeta manjeg intenziteta je postavljena takođe sa donje strane klupa.
Uz saobraćajnicu su postavljeni gradski kandelabri koji ujedno osvjetljavaju kako saobraćajnicu tako i sami trg. Spomen obilježje ima zasebnu iluminaciju. Uz projektovano idejno rješenje spomen obilježja uradit će se i projekat iluminacije.

01

Parking prostor

Parking prostor na lokaciji organiziran je da u što manjoj mjeri utiče na kvalitet prostora novoprojektovanog trga i kao takav pozicioniran je iza stambeno-poslovnog prostora a kojem se prilazi iz sporedne ulice sa stražnje strane. Na taj način prostor trga je u potpunosti prepušten pješacima bez pristupa stacionarnog saobraćaja. Tokom projektiranja vodilo se je računa i o horizontalnim preprekama na putu za osobe sa onesposobljenjem tako da je prostor trga sveden na jednu nivelaciju a prostor parkinga ima nesmetan prilaz.

08

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Author: office

Share This Post On