SPO C – Tuzla

Nosilac projekta:
TEHNO biro d.o.o.
Projekat arhitekture:
Projektni biro Arhitekt d.o.o.

Lokacija se nalazi u Ulici Maka Dizdara, naselje Stupine, Općina Tuzla. Objekat je postavljan tako da je frontalno na glavnu ulicu okrenuta lamela C1 i lamela C2 dok je lamela C3 okrenuta okomito na glavnu saobraćajnicu koja prolazi kroz naselje Stupine. Lamela C4 nalazi se iza lamele C1, C2 i C3 i taj objekat je u komunikacii sa sve tri pomenute lamele. Ispod svih lamela nalazi se podzemna garaža na dva nivoa sa pomoćnim prostorijama. Svaka lamela ima po 2 ulaza u stambene prostore. Ulazi u poslovno trgovački objekat lamela C4 su planirani sa sjeverne strane sa novog trga, direktno u objekat i indirektno preko ulaza u komunikacijski dio objekta između svih lamela koji se proteže na prizemlju i na 1. etaži. Sa zapadne strane lokacije odnosno novog objekta C su planirana parking mjesta u vidu podužnog parkiranja pored saobraćajnice, dok se ostalo parkiranje vozila planira unutar podzemne garaže ispod objekta.

004

PODZEMNA GARAŽA: nivo -1 i nivo -2
Projektovana su dva već planirana i pozicionirana kolska ulaza u podzemnu garažu, te se preko dvije kosine, odnosno dvije rampe nagiba 9% spuštaju na nivo -1. Unutar podzemne garaže na oba nivoa su predviđene neophodne saobraćajnice sa dva i sa jednim smjerom kretanja potrebne za sigurnu komunikaciju vozila unutar istih. Ispod lamele C1, C2 i C3 je planirana saobraćajnica koja prati putanju osovine odnosno sredine lamela i tako objekate dijeli na dva podužna pojasa zatvorenih pojedinačnih garažih mjesta. Pojedinačne garaže su različite površine i generalno variraju između 15 i 17m2. Prostor ispod lamele C2 i C4 je predviđen za otvoreno parkiranje i podjeljen je na pojedinačna mjesta standardne dimenzije. Ukupan broj parking mjesta na etaži -1 iznosi 112, dok na etaži -2 taj broj iznosi 114, što ukupno iznosi 226 parking mjesta. Ukupan broj parking mjesta za objekat jeste 322 mjesta.

Prizemlje svih lamela je potpuno otvoreno i komunicira sa okolinom preko staklenih ploha koje uokviruju cijelu prizemnu etažu. Parter je u potpunosti javnog, odnosno poslovnog, karaktera i podijeljen je u poslovne prostore različitih površina. Na frontalnoj, južnoj fasadi, koja je okrenuta na glavnu ulicu, pojavljuju se dva ulaza u stambene prostore i svi ulazi u poslovne prostore. Preko zatvorenog pasaža, odnosno glavnog ulaza u lameli C2, i ulaza sa sjeverne strane između lamele C3 i C4, pristupa se u komunikacijski prostor koji je zatvoren, a koji povezuje prizemlje svih lamela u jednu cjelinu. Taj prostor može da postane u potpunosti zatvorenog karaktera koji bi se povezivanjem sa prostorom prizemlja svih lamela mogao povezati u jedan jedinsven poslovni prostor, odnosno cijeli trgovački centar, koji bi dobio maksimalan broj kvadrata na prizemlju i na spratu. Pješački ulazi u objekat C4 se dešavaju sa otvorenog prostora trga sa sjeverne strane i iz pravaca pasaža koji prolazi kroz lamelu C2.

I SPRAT Lamela C1, C2, C3, C4
Kako bi se prostor unutar lamela C1 i C2 maksimalno i rentabilno iskoristio, prva etaža ove dvije lamele je podijeljena na dva dijela, pa je tako prostor koji je okrenut prema vani u odnosu na parcelu, odnosno prema ulici, iskorišten u stambeni prostor, dok je u drugoj polovini lamela formiran poslovni prostor koji je okrenut prema unutrašnjosti parcele gdje je smješten poslovno trgovački dio kompleksa. Na ravni krov trgovačkog centra predloženo je da prođe stepenište sa liftom i jedan manji dio prostora koji bi se zastaklio, kako bi se u tom prostoru mogla formirati zimska bašta sa caffe barom koji bi imao pripadajuću ozelenjenu terasu.

KARAKTERISTIČNE ETAŽE SA STANOVIMA Lamela C1, C2, C3
Unutar lamela C1 i C3 formirano je 16 stanova po etaži, sa različitim kvadraturama. Stanovi su projektovani izuzetno funkcionalno, cijeneći kvadratura i sa nastojanjem da ista bude što manja, kako bi bila tržišno prihvatljiva. Sve lođe unutar lamela C1, C2 i C3 su zastakljene kliznim prozorima tako da su u potpunosti zatvoreni prostori i osim što povećavaju kvalitet stana, daju tom prostoru karakter sobnog ambijenta.

POTKROVLJE Lamela C1, C2, C3
Potkrovlje je projektovano kao prostor koji se izgledom, oblikovnošću i materijalizacijom izdvojio od ostatka izgleda objekta. Nagib krova u potkrovlju je iskorišten kako bi se u pojasu stanova koji su okrenuti prema ulici formirao niz dvoetažnih stanova i na taj način povećao ukupan broj kvadrata objekta, ali i kako bi se istovremeno dobila veća i raznovrsnija ponuda u veličini stambenih prostora. Koncept dvoetažnih stanova je projektovan na uobičajeni raspored prostora unutar stana koji formira prostore na nižoj etaži kao javne, odnosno prostore dnevnog karaktera, dok su prostori na višoj etaži spavaći trakt kao intimni dio stana.

Na prvoj etaži u lameli C1 i C3 nalazi se 20 stanova. Karakteristična etaža u ove dvije lamela ima ukupno 32 stana, a na 6 istih karakterističnih etaža ima 192 stana. Potkrovlje dvije lamele ima ukupno 30 stanova, tako da su u lameli C1 i C3 projektovana 242 stana. Lamela C2 na karakterističnoj etaži ima 6 stanova tako da ukupno na 12 etaža ima 72 stana. U tri lamele ukupan broj stambenih jedinica iznosi 314 jedinice.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Author: office

Share This Post On