Spomen obilježje 2. maj 1992. godine – Sarajevo

Autorski tim:
Sead Hadžibeganović, dia
Edvin Barčić, dia

Pretvaranje neuglednog i malog parka u kojem se nalazi spomen bista narodnom heroju iz NOB Vladimiru Periću-Valteru u atraktivan, reprezentativni urbani prostor koji će u potpunosti odavati počast historijski važnom datumu Drugog maja 1992. godine, danu Bitke za Sarajevo. Valorizacijom malog parka dolazi se do zaključka da sadašnji prostor svojim karakterom ne može preuzeti ulogu urbanog trga koji bi svojim položajem trebao da bude mamac za posjetitelje. Ideja vodilja u kreiranju novog spomen obilježja je stvaranje skladne i primjerene arhitektonske
kompozicije koja će sa postojećom spomen bistom predstavljati budući reper u urbanoj gradskoj matrici. Veza predmetne lokacije kao nastavak pješačke staze sa Vilsonovim šetalištem pretvorit će prostor u polaznu tačku “svih pješačkih pravaca” uz rijeku Miljacku i prostor koji će predstavljati platformu društvenih okupljanja. Mogućnost da posmatrač različito doživi spomenik iz svakog ugla i da stekne dinamičnu impresiju postavkom “scenografije” na otvorenom tako da iz elemenata spomen obilježja “čita” i doživi dramatičan događaj koji se desio 2. maja 1992. godine.

03

Spomen obilježje ima jasan arhitektonski i konstruktivan koncept koji se nastojao prilagoditi i sjediniti sa postojećim urbanim kontekstom uže i šire lokacije.
Glavni fokus aktivnosti spomenika 2. maju 1992. je dislociran od postojeće spomen biste, kako je ni u kojem slučaju ne bi ugrozila i narušila njeno postojanje. Prioritet u stvaranju memorija i finalne slike urbanog prostora je bio da se dvije “bitke” za Grad Sarajevo na jednoj lokaciji uklope i stvore skladnu i primjerenu kompoziciju.

ea387_list-br

Tematske cjeline spomenika © Projektni biro Arhitekt

Urbani prostor spomen obilježja ima zapravo svoja dva lica, dva arhitektonsko-likovno-oblikovna izražaja. Za vrijeme dnevne svjetlosti prostor “živi i diše” sa gradom i svojim posjetiteljima u svom punom obimu, dok u večernjim satima dobija sasvim jednu drugu sliku gdje se nastoji usmjeriti akcenat ciljano na pojedine elemente spomenika koji bude posebne impresije kod posmatrača. Iluminacijom prostora nastoji se dobiti slika dinamičnog “performansa” koji u potpunosti pruža sliku inovativnog karaktera ovog javnog trga koji ima jako važnu poziciju koja treba da postane jako atraktivan i reprezentativan reper u urbanoj gradskoj matrici.

08

Noćna iluminacija spomenika © Projektni biro Arhitekt

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Author: office

Share This Post On