Pravni fakultet – Bihać

Autorski tim:
Sead Hadžibeganović, dia
Edvin Barčić, dia

Urbanistička postavka

Kolski pristup objektu se odvija preko glavne saobraćajnice kojom se pristupa do parking prostora uz objekat i preko silazne kosine u suterensku etažu gdje je smješteno parkiranje vozila za zaposleno osoblje Pravnog fakulteta.

01a

Parterno rješenje © Projektni biro Arhitekt

Objekat je zamišljen kao jedinstvo dva jasna volumenska entiteta koja su međusobno povezana.
Primarna ideja vodilja je formirati dvije priče, aludirajući na osnove pravnog sistema – stalnu borbu dobra i zla, nevinosti i krivice.

Zelena transverzala kroz objekat

14

Zgrada Pravnog fakulteta Bihać © Projektni biro Arhitekt

Objekat je podijeljen u dva krila, što simbolizira vagu, koja predstavlja konstantnu borbu dvije suprotstavljene stvari. Povezuje ih zelena transverzala i unosi dah prirode u objekat. Glavni pješački ulaz je okrenut ka pristupnoj saobraćajnici do kojeg se dolazi preko popločanog platoa.

Konceptualno, objekat je formiran iz čistih geometrijskih formi koje svojim izgledom jasno prikazuju najvažnije prostore u objektu: prostore za edukaciju, kao što su mali i veliki amfiteatar, čitaonicu, biblioteku, koji su postavljeni na posebna mjesta i specifično naglašeni svojim volumenom i materijalizacijom.

02

Zgrada Pravnog fakulteta Bihać © Projektni biro Arhitekt

Kolski pristup objektu se odvija preko glavne saobaćajnice kojom se pristupa do parking prostora uz objekat i preko silazne kosine u suterensku etažu, gdje je smješteno parkiranje vozila za zaposleno osoblje Pravnog fakulteta. Pored saobraćaja u mirovanju smještene su i pomoćne prostorije spremišta za potrebe Pravnog fakulteta kao i tehničke prostorije, kotlovnica za objekat sa pomoćnim prostorijama, glavna soba za elektro instalacije i pomoćne prostorije za prateće instalacije objekta.

23

Zgrada Pravnog fakulteta Bihać © Projektni biro Arhitekt

Suterenska etaža je otvorenog tipa, te nije u potpunosti ukopana u zemlju, nego su ostavljeni otvori unutar bočnih vanjskih zidova za provjetravanje garažnog prostora.

02a

Osnova suterenske etaže © Projektni biro Arhitekt

Pristupna sekvenca, kao priprema ulaska u objekat, se odvija preko izdignutog popločanog platoa preko kojeg se pristupa, kao i preko prilaznih rampi za osobe sa umanjenim mogućnostima kretanja.
U centralni hol se pristupa preko vjetrobana u kojem su smještene prostorije za video nadzor. U prizemlju objekta su smještene glavne edukativne prostorije podijeljene u dvije grupacije koje imaju najviši stepen korištenja. U lijevom bloku su smještene tri velike učionice za 80, 60 i 30 studenata, dok su u desnom bloku smješteni veliki i mali amfiteatar sa prostorijom za simulaciju suđenja. Prizemlje je također opremljeno sa servisnim prostorijama kao što su studentska služba (koja je smještena u dva funkcionalna zasebna dijela), knjižarom sa fotokopirnicom, kafeterijom (u dva zasebna dijela, za profesore i studente), koja ima mogućnost izlaska na terasu.

03a

Osnova prizemne etaže © Projektni biro Arhitekt

Pored studentske službe smjestena je prostorija za Asocijaciju studenata Pravnog fakulteta. Prizemna etaža također je opremljena sa sanitarnim čvorom podijeljenim u četiri cjeline: toalet za hendikepirana lica, toalet za muškarce i žene, kao i pomoćna prostorija za higijensko održavanje objekta.

Kroz vjetrobran se pristupa u centralni hol fakulteta, iz kojeg se pristupa u lijevi tj. desni blok objekta preko vertikalnih komunikacija stepeništa i dva panoramska lifta. Iz centralnog hola, preko dva mala vjetrobana, se pristupa u unutrašnje dvorište – zelenu promenadu između dva bloka objekta, koja predstavlja unutrašnje dvorište objekta.

Prva etaža, pored učionica, sadrži u najatraktivnijem dijelu objekta, koji je orijetisan na glavnu saobraćajnicu, biblioteku sa čitaonicom i informatički centar sa server sobom za uvezivanje kompletnog sistema Pravnog fakulteta.
Biblioteka i čitaonica su pozicionirani na uglovima kako bi primili što više dnevne svjetlosti. Raspored prostorija unutar volumena je moguće pregrupisati na taj način da čitaonica bude povezana sa bibliotekom, ali bi se u tom slučaju izgubilo dvostrano osvjetljenje.

Na prvoj etaži su, pored zajedničkih prostorija, pozicionirani i prostori za nastavno osoblje. Sanitarni čvor je preslikan sa prizemne etaže, s tim da se na prvoj i drugoj etaži pojavljuju prostori za osoblje.
Veliki amfiteatar, pored svoje funkcije kao zatvoren prostor za održavanje predavanja, ima mogućnost organizovanja nastave na otvorenom, u prirodi, jer je krov velikog amfiteatra napravljen tako da je omogućen pristup na prvu etažu preko stepeništa na krovu velikog amfiteatra.

Iz desnog bloka objekta je također omogućen izlazak na mali krov amfiteatra i korištenje tog prostora kao otvorene terase. U centralnom holu na prizemlju smješten je prostor za drvo koje je moguće vidjeti sa svake etaže.
I prva i druga etaža posjeduju otvoreni zračni prostor koji komunicira sa centralnim holom u prizemlju.

04a

Osnova 1. sprata © Projektni biro Arhitekt

Drugi sprat objekta je rezervisan za brojne kabinete nastavničkog osoblja i prostore za upravljanje fakultetom kao što su dekanat, sekretarijat i računovodstvo.

05a

Osnova 2. sprata © Projektni biro Arhitekt

 

Na drugoj etaži je smještena i velika multimedijalna sala sa min 80 mjesta u lijevom bloku objekta, dok je u desnom smješten prostor za društvena istraživanja.

Prostor koji je orijentisan na glavnu saobraćajnicu je rezervisan za upravu fakulteta sa dekanom, prodekanom, sekretarom, računovodstvom i salom za sastanke koja je pozicionirana centralno u odnosu na hol objekta.
Iz glavnih prostorija u upravi objekta je omogućen pristup na otvorenu ozelenjenu terasu koja je de facto krov iznad biblioteke tj čitaonice.
Druga etaža posjeduje most između dva bloka objekta Pravnog fakulteta koji omogućava održavanje koktela u sklopu dešavanja iz multimedijalne sale na otvorenom.

Glavna ideja objekta je bila uvesti što više prirode unutar objekta, odnosno objekat povezati svakim svojim dijelom sa prirodom, što je u mnogome ostvareno i davanjem funkcije vanjskog korištenja amfiteatra, kao i otvorenog mosta između dva depadansa objekta iznad zelene promenade.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Author: office

Share This Post On